Składanie zamówienia

Zamówienie można składać:

  • drogą elektroniczną (poprzez sklep internetowy www.mundursw.pl)
  • faxem
  • telefonicznie

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie produktu/ów do koszyka w sklepie internetowym lub wypełnienie formularza PDF znajdującego się na stronie internetowej dostawcy i przesłanie go za pomocą faxu , poczty elektronicznej lub podanie wymaganych danych telefonicznie.

Zamówienie powinno zawierać następujące dane:

  • dane adresowe i kontaktowe zamawiającego
  • precyzyjne określenie zamawianego towaru (wielkość, ilość, cena) – w przypadku zamówienia nietypowego rozmiaru produktu, można go podać w „dodatkowych informacjach do zamówienia” po dodaniu do koszyka.
  • sposób płatności
  • rodzaj wysyłki